IMG - Euthanasie

Wat hebben sensitiviteit en specificiteit in vredesnaam met euthanasie te maken?

Een euthanasieverzoek moet volgens de Wet toetsing levensbeëindiging aan drie eisen voldoen. Het moet vrijwillig en weloverwogen zijn, er moet sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en er moet geen redelijke andere oplossing zijn. Als mensen vanwege een psychische aandoening euthanasie vragen is vooral het oordeel over die uitzichtloosheid Lees meer…