IMG - Benchmark ROM

Hoera!

Dit blog kun je ook beluisteren op soundcloud Weet u het nog? Veel onrust binnen de ggz over het benchmarken met ROM-gegevens. In gewoon Nederlands: instellingen met elkaar vergelijken op basis van door patïent en behandelaar ingevulde vragenlijsten. Begin dit jaar was een rapport van de Algemene Rekenkamer weinig positief Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

De saaiste opstand ooit

Het begon flitsend. Na het kritische rapport van de algemene rekenkamer eind januari over benchmark met ROM reageerden Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland snel dat het allemaal wel meeviel. Het is nog niet perfect, maar we gaan doorontwikkelen. (Een merkwaardig woord trouwens.) Wij begonnen een petitie, die in snel tempo Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

Transparantie

Op 23 maart liet de minister weten dat voor het verstrekken van gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ toestemming gevraagd moet en had moeten worden van de cliënt. Nog steeds is vrijwel geen cliënt daarvan op de hoogte gebracht. Ik schaam me daarvoor. Zo moeilijk is het toch niet? Het Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

Het is uihuit!

Volgens de kersverse directeur van GGZ Nederland mevrouw Esman moet er krachtig doorgegaan worden met de ROM. Weet u het nog? ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, het gebruik van vragenlijsten om het beloop van de individuele behandeling beter te kunnen volgen. Een paar jaar geleden is ervoor gekozen ROM Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

Open brief GGZ

Open brief aan GGZ Nederland, Mind-Landelijk PlatformGGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse vereniging voor psychiatrie, P3NL, Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, Stichting Benchmark GGZ, Stichting vrijgevestigden ROMMEN Autoriteit Persoonsgegevens. Op 23 maart liet de minister in antwoord op kamervragen weten, dat de enige wettige grondslag om ROMdata Lees meer…