Menno Oosterhoff is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater en gespecialiseerd in Autismespectrum- en Dwangspectrumstoornissen bij kinderen en volwassenen. Sinds een aantal jaren schrijft hij blogs voor Medisch Contact en Arts en Auto.

Petitie Jeugd-GGZ

In 2013 startte Menno een petitie vanwege de zorgen over de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie naar de gemeenten. Deze werd ondertekend door 96.029 mensen, maar ondanks de brede steun werd de Jeugdwet toch aangenomen. Menno schreef voor en na ingang van de Jeugdwet (januari 2015) verschillende blogs en gaf er interviews over. Zie daarvoor het thema Jeugd-GGZ.

Stichting Dwangstoornis

In 2014 richtte Menno de website Dwang.eu en het OCD Netwerk op, inmiddels bekend als de Stichting Dwangstoornis. Hij wil hiermee bijdragen aan een betere herkenning en behandeling van de dwangstoornis. De website biedt o.a. deskundige informatie, ervaringsverhalen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Net als het consortium voor Autismespectrumstoornissen, werkt hij ook aan de oprichting van een consortium voor Dwangspectrumstoornissen om uitwisseling van kennis en expertise tussen professionals te bevorderen.

Psychiater én patiënt

Menno heeft zelf vanaf zijn 17de jaar een dwangstoornis en onthulde dit in september 2014 in het blog Volgens mij heeft die man het zelf ook. In mei 2017 werd zijn boek Vals Alarm gepubliceerd waarin hij de problematiek uitvoerig beschrijft vanuit de klinische praktijk als psychiater, maar ook vanuit het perspectief als patiënt. Met dit boek won Menno 22 november 2017 de Antonie Kamerling Award.

Over zijn openheid zegt hij: “Door hierover open te zijn, hoop ik het vooroordeel een beetje te verminderen waar mensen met deze problematiek mee te maken hebben”.

Andere thema’s

Menno schrijft ook regelmatig over stigma en het taboe rondom psychische aandoeningen. Ook politieke onderwerpen komen aan bod, zoals de marktwerking, bureaucratie en de schending van het medisch beroepsgeheim door het ROM benchmarken. Ook hiervoor startte hij samen met andere initiatiefnemers een petitie.

Privé

Menno is getrouwd met Dineke en heeft drie kinderen.