Video onderdeel van het programma voor medestrijders. Buddy Up is een boek en trainingsprogramma voor medestrijders die een dierbare hebben die worstelen met een eetstoornis. Naasten moeten direct handvatten krijgen om hun dierbare met een eetstoornis te helpen. Dat kan alleen door breder te kijken dan het eetgedrag en door het netwerk, in het bijzonder de ouders, er nauw bij te betrekken.

Categorieën: OCDTV/video

Admin

Contentmanager