Dit is een serie tweets van Menno Oosterhoff met misverstanden over psychische verschijnselen en oorzaken.

#misverstand 1. Als er aanwijzingen gevonden worden voor betrokkenheid van genen bij bepaald gedrag dan ondersteunt dat dat het een aandoening is. Onzin: Genen zijn betrokken bij al ons gedrag, niet alleen bij psychische aandoeningen.

#misverstand 2. Als genetische factoren een oorzakelijke rol spelen bij een verschijnsel dan kan dat verschijnsel niet veranderd kan worden, gedetermineerd Onzin. Verschijnselen waarbij genen een rol spelen zijn zeker niet per definitie onveranderlijk.

#Misverstand 3 Als je aantoont dat bepaalde verschijnselen samengaan met processen in de hersenen dan bewijst dat dat die verschijnselen een hersenziekte zijn en dat het niet veranderbaar is. Dubbel onzin. Elk gedrag en belevingsverschijnsel gaat samen met hersenprocessen.

#misverstand 4 Psychische aandoeningen zijn psychisch van aard. Onzin. Het zijn aandoeningen die psychische verschijnselen (denken,voelen,willen,doen) betreffen.

#misverstand 5 een psychische aandoening heeft een psychische oorzaak. Onzin. Dat kan, maar ook veel andere factoren spelen een rol, bijvoorbeeld biologische waaronder erfelijke.

#misverstand 6 Aangeboren betekent door erfelijkheid veroorzaakt. Onzin. Dat kan, maar in de baarmoeder spelen ook al veel niet erfelijke factoren een rol.

#Misverstand 8 Als er vraagtekens zijn over het mechanisme (pathogenese) dan is het niet erfelijk (Aetiologie) Met voorbeeld. ashatenbroeke.nl/2010/11/08/is-… Overigens is de kop waarschijnlijk niet van @ashatenbroeke zelf. Aetiologie en pathogenese worden vaak door elkaar gehaald.

#misverstand 7 Aangeboren betekent onveranderbaar. Onzin. Dat hangt af van er precies anders is en welke oplossingen we voorhanden hebben. Zie ook misverstand 2

#misverstand 9 Als de oorzaak biologisch is dan moet de behandeling dat ook zijn. Onzin. psychologische interventies kunnen best behulpzaam zijn bij biologisch veroorzaakte verschijnselen.

#misverstand 10 Als een verschijnsel psychologisch is veroorzaakt dan moet de behandeling dat ook zijn. Onzin. Een biologisch interventie kan best ook behulpzaam zijn bij verschijnselen tgv psychologische factoren.

#misverstand 11 Gewone psychische verschijnselen zijn te onderscheiden van die bij een aandoening omdat je aan de laatste niets kunt doen. Onzin. Was het maar zo eenvoudig. Of en hoe vrij een mens is weten we niet. En dat je er niets aan kunt doen is ook te absoluut.

#misverstand 12 Opvoeding vormt het karakter. Een goldenretriever kun je niet door opvoeden het karakter van een pitbull geven. Dat geldt ook voor mensen. Veel is aangeboren


Admin

Contentmanager