Me verdiepen in juridische aspecten. Ik had er nooit aan moeten beginnen, want ik kan slecht tegen onzekerheid.

De mens lijdt het meest

door het lijden wat hij vreest

en wat nooit op komt dagen

waardoor hij meer te lijden heeft

dan God te dragen geeft

Dat laatste vind ik onzin, want lijden door het lijden wat je vreest, is ook lijden. God heeft niet alleen de buitenwereld tot zijn beschikking, maar ook de binnenwereld. Ik denk overigens dat het lijden er is ondanks God, maar dat bewaren we voor een andere keer.

Welk lijden vrees ik nu weer? 25.000 euro boete. Dat zit zo. In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Een geschillencommissie kan een boete geven van 25.000 euro.

Nu kun je denken: dan sluit ik me niet aan bij een geschillencommissie. Maar dat is verplicht voor iedere hulpverlener. Ik ben bang dat lang niet iedereen dat weet. Maar eerlijk gezegd is het niet bezorgdheid om anderen die me dwars zit. Ik ben laagdrempelig benaderbaar voor vragen over dwangstoornis. Dat doe ik vrijwillig, gratis en buiten werktijd. Het is buitengewoon dankbaar om te doen. De adviezen die ik geef zullen wel onder de WGBO vallen. Luister maar:

‘a. alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen.’

Mocht je nog twijfelen dan zal lid b. je waarschijnlijk wel over de schreef trekken.

‘b. andere dan de onder a. bedoelde handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon, die worden verricht door een arts in die hoedanigheid.’

Of je het nu binnen of buiten je werk doet maakt niet uit. In Amerika – waar de juridiseringsziekte van de geneeskunde veel verder is gevorderd – durven artsen aan een reisgenoot nog niet te adviseren om een aspirine te nemen. Anderzijds is er laatst weer een dokter veroordeeld omdat hij zich afzijdig had gehouden. Hier in Nederland is ook al eens een huisarts veroordeeld die geen dienst had en had verwezen naar de dienstdoende. Je bent dus voortdurend dokter en het beste is buiten werktijd binnen te zitten met de deuren en ramen gesloten en de telefoon uit.

Of je moet je tegen al dit onheil verzekeren? Dat doen ze in Amerika en dat kost klauwen met geld. Ik dacht dat het wel geregeld zou zijn via de werkgever. Maar dat gaat vast niet op voor het gratis buiten diensttijd verstrekken van advies.

Ik hou er ook geen dossier van bij. Vaak gaat het om een eenmalig telefoontje. Wedden dat als ik dat aan een jurist vraag hij dan zegt dat ik dat wel moet noteren.

En nu we toch bezig zijn. Welke verzekeringen moet ik hebben voor de stichting dwangstoornis, die geheel tot stand is gekomen door vrijwilligerswerk met een budget van nul. Bestuursaansprakelijkheid, vrijwilligersongevallen, beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstandsverzekering? Moet ik me verplicht aansluiten bij een geschillencommissie? Ik heb het nog niet durven uitzoeken. Mijn ervaring is dat als je dat soort dingen aan een jurist vraagt, je altijd word bevestigd in je angst en dat het meestal nog erger is.

Stoppen met de advisering of me uit het register laten schrijven zijn de enige twee waterdichte oplossingen. Het laatste betekent wel dat ik ook niet meer kan werken. Overal lak aan hebben is misschien nog wel het beste, maar daarvoor heb ik weinig talent.

Ik wil één verzekering voor al deze aan regelgeving gerelateerde shit, die dit allemaal dekt: de juridische shit-verzekering.

Ik zou hem gelijk nemen.

gepubliceerd op Medisch Contact op 15 juni 2018

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.