IMG - Euthanasie

Geen rechtsvervolging. En nu?

Dit blog kun je ook beluisteren op Spottify De verpleeghuisarts, die was aangeklaagd wegens moord is ontslagen van rechtsvervolging. De euthanasie voldeed volgens de rechter aan de zorgvuldigheidseisen. Eerder betoogde ik dat ik hoopte dat ze vrijgesproken zou worden, dus wat dat betreft ben ik blij met deze uitspraak. Maar ik ben er Lees meer…

IMG - OCD

Ben ik nou gek of het tuchtrecht?

Dit blog is ook te beluisteren op Soundcloud Een patiënte dient een klacht in bij het tuchtcollege over haar chirurg. Klacht wordt ongegrond verklaard. Patiënte gaat in hoger beroep. Terwijl dat nog loopt heeft ze een afspraak bij de betreffende chirurg. Deze heeft van de bedrijfsjurist en collega’s het advies Lees meer…

IMG - Euthanasie

Moord?

Over de specialist ouderengeneeskunde die voor de rechter moest verschijnen, had ik destijds mijn oordeel snel klaar. Ze heeft zonder twijfel gehandeld uit medemenselijkheid toen ze euthanasie verleende op basis van een schriftelijke wilsverklaring bij een vrouw met gevorderde dementie. Maar stiekem Dormicum door de koffie doen en doorgaan met Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

Te mooi om waar te zijn

Dit blog is ook te beluisteren op Spottify Trouwe lezers herinneren zich nog wel dat ik veel heb geschreven over het regelmatig je behandelresultaat/outcome monitoren (ROM) in de ggz. En dan vooral over de haken en ogen die eraan zitten om die gegevens te beschouwen en te gebruiken als wetenschappelijk Lees meer…

IMG - OCD

Niet bijten, pap

Dit blog is ook te beluisteren op Spotify   Op Twitter onthult onze hoofdredacteur dat zijn vrouw hem voorafgaand aan een kraambezoek altijd instrueert. Ik heb het donkerbruine vermoeden, dat de instructies van zijn vrouw hoe zich te gedragen zich niet beperken tot kraambezoeken. Ik weet in elk geval zeker dat Lees meer…

IMG - Benchmark ROM

Spijtserum

Ooit volgde ik een cursus wetenschappelijk onderzoek. Een van de dingen die ik daar leerde was dat je nooit data moet verzamelen zonder dat je al weet wat je ermee wilt doen. Eerst moet er een duidelijke vraag zijn waarvoor je de gegevens nodig hebt om die te beantwoorden. Het Lees meer…