IMG - Euthanasie

Wat hebben sensitiviteit en specificiteit in vredesnaam met euthanasie te maken?

Een euthanasieverzoek moet volgens de Wet toetsing levensbeëindiging aan drie eisen voldoen. Het moet vrijwillig en weloverwogen zijn, er moet sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en er moet geen redelijke andere oplossing zijn. Als mensen vanwege een psychische aandoening euthanasie vragen is vooral het oordeel over die uitzichtloosheid Lees meer…

IMG - Euthanasie

Uit het lijden verlossen

Euthanasie is iemand die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt op zijn verzoek helpen op een goede manier zijn leven te beëindigen. In situaties waarin de dood onafwendbaar is, is dat inmiddels wel maatschappelijk geaccepteerd. Het enige wat dan gebeurt is het stervensproces verkorten. Ook euthanasie bij mensen die niet stervende zijn Lees meer…

IMG - Euthanasie

Mentaal terminaal

De tragiek van veel menselijk leed is dat het ongezien blijft. Die zin, die ik bijna vijftig jaar geleden las in een boekje van Hector Hugh Munro, is me altijd bijgebleven. Lijden is erg, maar ongezien lijden nog erger. Dan kan er niemand meelijden. Het woord meelijden heeft helaas een Lees meer…