Mijn vorige blog ging over een cursus spijt betonen voor politici. Als Paul Blokhuis niet om 5 voor 12 nog tot inkeer komt aangaande het invoeren van de Wet verplichte ggz, dan kan hij ook alvast intekenen op die cursus, want dit gaat niet goed komen.

In een hoofdredactioneel van Medisch Contact, enige weken geleden, gaf Bertho Nieboer al aan dat die wet voor velen consequenties gaat hebben. In een commentaar daaronder sprak ik mijn zorgen al uit. Inmiddels weet ik meer en dat heeft die zorgen niet weggenomen. Integendeel. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft de Kamer een brief geschreven, waarin ze waarschuwt, dat deze wet een bureaucratisch monster is, die ook nog eens niet in het belang is van de patiënt. Er worden meer crisisopnames, slechtere zorg en langere wachtlijsten verwacht. Ik heb zelfs gehoord dat er 130 fte’s extra nodig zijn aan psychiaters om aan alle administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. 130 fte’s, terwijl er zeshonderd vacatures voor psychiaters zijn! Nog los van de kosten die het met zich meebrengt. In een tijd van ‘Ontregel de zorg’ is dit toch niet te verkopen?

Die wet is al aangenomen. Daar is dus niks meer aan te veranderen. Maar uitstel of aanpassingen zijn nog wel mogelijk, naar ik begreep. Minister Bruins heeft het wetsvoorstel voor de Wet BIG II zo goed als ingetrokken. Laat Blokhuis daar alsjeblieft een voorbeeld aan nemen. En anders moeten we als psychiaters misschien burgerlijk ongehoorzaam worden en weigeren aan deze wet mee te werken. De rek is er wel aardig uit in de ggz. Nog een draak van een wet erbij kan echt niet.

gepubliceerd op Medisch contact op 13 november 2019

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.