Laat me vooropstellen dat ik in tegenstelling tot de mensen van ‘viruswaanzin’ corona wel degelijk zie als een ernstige aanslag op de wereldgezondheid. En ik sta ook niet achter de oproep om de coronamaatregelen per direct op te heffen. Dit was deze week in het nieuws en werd gepresenteerd als een oproep van de ggz. Op dat laatste valt het nodige af te dingen. Ik geloof niet dat ze kunnen stellen te spreken namens de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen. Ik vind het verder niet van realiteitszin getuigen te verwachten dat Nederland tegen de stroom van de hele wereld in opeens maar stopt met de maatregelen het virus in te dammen. Waar ik het wel mee eens ben is dat er gewezen wordt op de negatieve gevolgen van die maatregelen. Zíj hebben het dan vooral over de gevolgen voor de psychische gezondheid. Ík maak me meer zorgen over de slachtoffers die een inzakkende economie zal veroorzaken. En dan heb ik het niet alleen over materiële schade, maar ook over sterfte door hongersnood. In de geneeskunde is het bij de inzet van een behandeling altijd belangrijk niet alleen naar de werking te kijken, maar ook naar de bijwerkingen. Die laatste zijn er zeker. Dat is acceptabel, als het middel doeltreffend is. Helaas valt dat tegen.

Veel eerder dan verwacht begint het virus in veel landen alweer aan een opmars, zelfs in China. Een tweede golf mag je het nog niet noemen, maar hoopgevend is het zeker niet. Op wereldniveau stijgt het aantal nieuwe besmettingen per dag nog steeds. Inmiddels bijna 300 duizend per dag. Dat levert het volgende totaalaantal besmettingen op

In eerste instantie lijkt dat nog mee te vallen, maar vergis je niet. Het is logaritmisch. Toegegeven: zonder maatregelen zou het er nog dramatischer hebben uitgezien. Maar de vraag die mij regelmatig overvalt, is of we veel meer bereiken dan uitstel. De WHO zegt dat we ons moeten opmaken voor een langdurige strijd. Ik denk dan: oké, maar kunnen we die strijd winnen? Zonder vaccin gaat dat volgens mij niet lukken. De berichten daarover zijn verschillend. Soms wordt voorgesteld dat het een kwestie is van maanden. Anderen zeggen: ‘Vergeet dat maar. Dat gaat jaren duren.’

Zolang ik niet zeker weet of het fatalisme dat me kan overvallen geen realisme is, blijf ik staan achter alle maatregelen om de uitbreiding van het virus tegen te gaan. Maar we moeten wel steeds blijven afwegen of de opbrengst daarvan opweegt tegen de nadelige effecten ervan. Dat zijn ontzettend moeilijke dilemma’s. Ik benijd mensen die hierin beslissingen moeten nemen niet.

 

gepubliceerd op medisch contact op 03 augustus 2020
Categorieën: coronaBlogs

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.