De bureaucratie loopt de spuigaten uit. Wij, als overheid hebben daarom een Taskforce opgericht. Deze lanceert het Deltaplan Vermindering Bureaucratie (DVB). Nieuwsgierig? Het is verkrijgbaar door te schrijven naar DVB, antwoordnummer 3400, 3004AB Den Haag.

Binnen vijf werkdagen krijgt u een code thuisgestuurd, waarmee u het plan kunt aanvragen op onze website. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u daar niet uw huisadres opgeven, maar alleen een postkantoor. Daar kunt u het ophalen. Neem wel uw paspoort, een uittreksel uit het bevolkingsregister, de geprinte bevestiging van uw verzoek en de code mee!

In het DVB kunt u lezen over het Landelijk Meldpunt Bureaucratie (LMB).GEEN MACHTELOZE FRUSTRATIE MEER. U kunt er nu iets opbouwends mee doen. Kies uit een van de twee mogelijkheden: een melding overlast door bureaucratie (MOB) of een resultaatgerichte actie (RGA).

MOB

Ga naar onze website. Daar kunt u zich registreren. U ontvangt dan binnen vijf werkdagen per post een code. Met deze code kunt u uw melding doen middels dit vragenformulier.

 1. Om welke overlast gaat het?
 2. Is het de eerste keer dat u geconfronteerd wordt met deze overlast? Nee? Naar 3. Ja? Naar 6.
 3. Hebt u toen een MOB ingediend?
 4. Nee? Graag toelichten waarom toen niet en nu wel.
 5. Ja? Sluit de eerdere MOB bij. Zonder eerdere MOB kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.
 6. Beschrijf exact de aard van het bureaucratische verschijnsel.
 7. Hebt u geprobeerd het probleem zelf op te lossen, bijvoorbeeld door het te melden aan uw leidinggevende of de betreffende instantie te benaderen? Nee? Ga naar 8. Ja, ga naar 9.
 8. Vul eerst het formulier ‘Toelichting niet zelf oplossen’ in. Uw melding kan niet verder in behandeling genomen worden als dit formulier niet is ingevuld. Ga dan naar 10.
 9. Beschrijf het resultaat van uw eigen poging. Is het gelukt? Gefeliciteerd. Een MOB is dan niet nodig. Is het niet gelukt? Beschrijf uitgebreid wat de reden is van het mislukken van de poging.
 10. Download de folder ‘Tips om bureaucratische problemen zelf op te lossen’.

RGA

In een RGA kunt u nog meer energie kwijt. Om een RGA te starten moet eerst een MOB worden gedaan. Wij streven ernaar u binnen vijf werkdagen een bevestigingsmail te sturen met daarin een code. Bewaar deze code goed, want deze hebt u nodig voor verdere acties. Ga na het ontvangen van de code naar onze website en log in met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Volg dan deze instructies.

Schrijf een plan van aanpak. Dit plan moet minstens de volgende elementen bevatten.

 1. Een exacte beschrijving van het gemelde probleem, met bewijsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan screenshots, foto’s, video’s en dergelijke. U kunt deze uploaden op onze website. Om in te loggen hebt u de MOB-code nodig en dient u een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Dit wachtwoord bevat ten minste één hoofdletter, één schrijfteken, twee cijfers en minimaal acht letters. Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als dat u gebruikt bij de RGA.
 2. Geef ten minste drie en hooguit vijf suggesties hoe het probleem opgelost zou kunnen worden.
 3. Kies hieruit de beste oplossing en beargumenteer waarom u tot deze keuze gekomen bent. Gebruik daarvoor het format, zoals op onze website staat. Alleen inzendingen die dit format gebruiken worden in behandeling genomen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het Deltaplan Vermindering Bureaucratie.

Alleen samen worden we de bureaucratie de baas!

 

gepubliceerd op Medisch contact op 06 juli 2021

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.