Een erratum. Ik heb me vergist. In mijn blog ‘Menzis gelooft’ heb ik onjuiste informatie gegeven. Daar werd ik op geattendeerd en er werd zelfs van framen gesproken. Dat laatste is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Dat neemt niet weg dat ik in mijn verontwaardiging onvoldoende zorgvuldig ben geweest in de weergave van de plannen van Menzis. Dat spijt me en daarvoor bied ik mijn verontschuldiging aan.

Het is niet zo dat Menzis behandeling van depressie en angststoornissen helemaal niet meer vergoedt als er geen resultaat gemeten wordt. Juist omdat ik forse kritiek had, had ik ervoor moeten zorgen dat ik de plannen exact weergaf. Dus stom dat ik dat niet gedaan heb. Hier is precies te lezen wat de afspraken zijn die gemaakt zijn over de vergoeding.

Ik heb me afgevraagd of ik de hele blog moet intrekken, maar dat vind ik toch niet nodig. Mijn kritiek betrof het vergoeden op basis van resultaat. ‘Hoe kun je daar nu tegen zijn?’ is me daarna wel gevraagd. Dus ook hierin moet ik me duidelijker uitdrukken. Ik ben niet tegen het vergoeden op basis van resultaat, maar ik ben ertegen dat in te voeren als je resultaat niet betrouwbaar kunt meten. En dat kunnen we helaas nog niet. Als je het dan toch invoert, dan krijg je allemaal ongewenste neveneffecten die de zorg niet beter maken, maar de cijfers. Daarom zei ik dat ik liever géén cijfers heb dan onbetrouwbare, want als er eenmaal cijfers zijn, dan zijn we niet meer te houden en gaan we erin geloven.

Ik wou dat we resultaat betrouwbaar konden meten, maar zolang dat niet kan, moeten we ons beheersen. Ik zal me voortaan beheersen als ik nog te verontwaardigd ben om al een blog te schrijven. Iemand die dat al heel goed kan is Alan Ralston. Hij schreef deze blog over de plannen van Menzis.

Ik blijf bij mijn kritiek, maar ik had me zorgvuldiger moeten uitdrukken. Mijn excuses.

 

gepubliceerd op Medisch contact op 20 augustus 2018

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.