Binnenkort zal de Eerste Kamer stemmen over de Jeugdwet. Alle argumenten voor en tegen zijn de afgelopen maanden uitgebreid naar voren gebracht. We willen vier uitspraken nog naar voren halen.

De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) van de KNAW spreekt zich in hun brief krachtig uit over het wetsvoorstel en noemt de overheveling van gezondheidszorg voor kinderen met psychische problemen in tegenspraak met de huidige wetenschappelijke inzichten en schadelijk voor wetenschap en zorg in de hele psychiatrie.

Ook de European Union of Medical Specialists (UEMS) heeft in een brief aan de minister en de staatssecretaris haar zorg uitgesproken over het wetsvoorstel. De UEMS vertegenwoordigt meer dan 1,4 miljoen medisch specialisten en heeft aangegeven haar zorg ook kenbaar te maken aan de European Psychiatric Association en de World Psychiatric Association.

De European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) noemt in een brief de overheveling een ontkenning van medische kennis en Europese standaarden.

De kernhoogleraren psychiatrie hebben in een open brief aan de Tweede en Eerste Kamer opgeroepen niet een historische vergissing te begaan door gezondheidszorg voor jeugdigen met een psychische aandoening uit de verzekering te halen en in te richten als een gemeentelijke voorziening.

De kernhoogleraren psychiatrie zijn:

 • Prof. dr. Aartjan Beekman, VUMC Amsterdam
 • Prof. dr. Damiaan Denys, AMC Amsterdam
 • Prof. dr. Bert van Hemert, LUMC Leiden
 • Prof. dr. Paul Hodiamont, UMC St. Radboud Nijmegen
 • Prof. dr. Witte Hoogendijk, Erasmus MC Rotterdam
 • Prof. dr. René Kahn, UMC Utrecht
 • Prof. dr. Jim van Os, AZM Maastricht
 • Prof. dr. Robert Schoevers, UMCG

Wij sluiten ons aan bij de bovengenoemde oproepen.

Laat gezondheidszorg voor kinderen verzekerd blijven, ook als het psychische aandoeningen betreft.

Tot slot willen we u hartelijk danken dat u ondanks de grote druk toch de moeite heeft genomen de wet zorgvuldig te behandelen en naar onze bezwaren te luisteren. We hebben dit zeer op prijs gesteld.

Op dinsdag 11 februari 2014, de dag van het plenaire debat, zal de petitie jeugd-GGZ worden aangeboden namens de ruim 94.200 ondertekenaars, waaronder

 • meer dan 60.000 ouders
 • meer dan 13.000 zorgprofessionals waaronder het merendeel van de medewerkers van jeugd-GGZ
 • meer dan 7000 artsen waaronder ruim 1700 huisartsen en ruim 1000 kinderartsen
 • meer dan 6000 leerkrachten en honderden schooldirecties
 • meer dan 1100 hoogleraren

Met vriendelijke groet,
De groep-petitiejeugdggz

 • Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater en manager inhoudelijke zaken Jonx
 • Peter Dijkshoorn, kinder- en jeugdpsychiater lid Raad van Bestuur Accare
 • Inge van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater en directeur behandelzaken Jonx
 • Birsen Basar, schrijfster en spreker met autisme
 • Swanet Woldhuis, directeur van de landelijke oudervereniging Balans
 • Carsten Lincke, kinderarts bij het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en opleider Kindergeneeskunde
 • Arga Paternotte, zelfstandig publicist en adviseur, aandachtsgebied kinderen met leer- en gedragsstoornissen
 • Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online en auteur
 • Egbert Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme
 • Prof. dr. Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het LUMC, hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie aan de VU en directeur Patiëntenzorg van Curium-LUMC
 • Prof. dr. Else de Haan, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, voorzitter Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen
 • Prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes, hoogleraar orthopedagogiek in het bijzonder m.b.t. kinderen met een ontwikkelingsstoornis
 • Prof. dr. Ido Weijers, bijzonder hoogleraar jeugdrechtspleging, politicoloog en pedagoog

Ook gesteund door meer dan 100 instellingen en organisaties:

Beroepsorganisaties

 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Orde Medisch Specialisten
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde – Prof. dr. A.P. Bos, voorzitter
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid – Drs. F.P. Koning- van den Berg van Saparoea, arts M & G en voorzitter
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen – Prof. dr. M.J.P.M. Verbraak, voorzitter
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland – Lucy Smit, voorzitter landelijk bestuur
 • Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen
 • Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten
 • NU’91 – Drs. M.J. Kempff MBA, voorzitter
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie – Prof. dr. Kees Hoogduin, voorzitter
 • Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
 • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling – Nens Coebergh, voorzitter
 • Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • InEen – M.J.W. Bontje, voorzitter

Instellingen voor (jeugd)-ggz

 • GGZ Nederland
 • Jonx|Lentis – Dr. I.D.C. van Balkom, directeur
 • Accare – Drs. P. Dijkshoorn, Raad van Bestuur
 • Curium-LUMC – Prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, directeur
 • Dr. Leo Kannerhuis – E.A.J.M. Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur
 • Tjallingahiem/Reik
 • GGZ Drenthe – E.S. van der Haar, bestuurder en psychiater
 • Karakter
 • De Jutters – Arjan Theil, lid Raad van Bestuur
 • GGZ Eindhoven
 • GGZ Centraal – Dr. T.J. Heeren, voorzitter Raad van Bestuur
 • Reinier van Arkel groep – Dr. G.A.W.M. Heyne, voorzitter Raad van Bestuur
 • Yulius
 • De Bascule
 • GGNet – Drs. C.P.F. Lemke, geneeskundig bestuurder
 • Molendrift – Drs. E. Loykens, directeur
 • Bosman GGZ B.V. – Michiel Bosman, directeur en psychiater
 • Dimence – Ernst Klunder, voorzitter, Herma van der Wal, lid en Sybren Bangma, lid Raad van Bestuur
 • Zonnehuizen Kind en Jeugd
 • Triversum – Dr. G.F.M.G. Berden, voorzitter Raad van Bestuur
 • Rivierduinen
 • Riagg Amersfoort & Omstreken
 • Parnassia Groep
 • GGZ Oost Brabant
 • Altrecht – Drs. R.H.M. Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur
 • GGZ inGeest – Prof. dr. A.T.F. Beekman, lid Raad van Bestuur
 • Attent – Drs. E.C.W. van Wijk
 • De Vaktherapeuten – Sander Fauth
 • Psya-zorg
 • Autismehuis
 • PsykiD – M.Ch.Pam, kinder- en jeugdpsychiater en W.H.L. Schornagel, kinder- en jeugdpsychiater
 • Inter-Psy
 • Fier Fryslân – Linda Terpstra, voorzitter en Anke van Dijke, lid Raad van Bestuur
 • Virenze – F.H.C. Kochen, bestuurder
 • ADHD Behandelcentrum Rotterdam – Derk Birnie, kinderarts en medisch directeur
 • Instelling voor Cognitieve- en Gedragstherapie
 • De Mutsaersstichting
 • ABA Expertise Centrum
 • Youz
 • BOTS Begeleiding – Corrie ten Berge en Peter Kluitenberg, directie
 • OCRN
 • R95
 • RIBW K/AM
 • Yes We Can Clinics – Jan Willem Poot, voorzitter en Clara de Snoo, lid Raad van Bestuur
 • MoleMann Mental Health – Ronald Mann, Raad van Bestuur
 • Leo Kannerhuis Nederland – E.A.J.M. Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur
 • Stichting IBASS – Andries Noback, voorzitter bestuur
 • Adoptiepraktijk – Dr. A. Vinke
 • Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum – Dr. A. Vinke
 • Autstanding
 • BrainSpa
 • Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Woerden
 • Ervaringskunst – S.N. Schurian

Ouder- en patiëntenorganisaties

 • Landelijk Platform GGZ – Marjan ter Avest, directeur
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme – Drs. Z.D. Woldhuis, algemeen directeur
 • Ouders Online
 • Personen uit het Autisme Spectrum – Drs. A.J. Stoffels, bestuursvoorzitter
 • Stichting Papageno – Aaltje van Zweden-van Buuren, voorzitter bestuur en Pascal A.R. Rijnders, directeur
 • De Stichting ADHD Netwerk
 • FAS Stichting Nederland – Martha Krijgsheld, voorzitter Raad van Bestuur
 • Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen
 • WAT DOE JIJ? – Drs. K. Helmus
 • Orange Monday Foundation
 • Balans – Drs. Z.D. Woldhuis, algemeen directeur
 • Het Platform Verontruste Ouders – Anne-Miek Wijnbergen, Peter Mol en Angelique Bergsma
 • Stichting SUZAN!¡ – Suzan Otten-Pablos en Wemmie Wolf, bestuur
 • Stichting Gilles de la Tourette
 • Stichting Pitt-Hopkins syndroom – John van Heukelingen, voorzitter bestuur
 • Transitie jeugdzorg ouders – Desiree van Doremalen, Angelique Bergsma , Anne-Miek Wijnbergen en Josée von Weijhrother
 • Samen Sterk Tegen Stigma – Victor Vladár Rivero, voorzitter
 • UW Ouderplatform – Nely Sieffers, Jacqueline Gomes en Peter Vermeulen
 • Uitgeverij Pica – Mark Veerman en Hanneke Meijwaard, uitgevers
 • Gepubliceerd op Artsennet op 7 februari 2014.
 • De petitie is gesloten op 19 februari 2014 met 96.209 handtekeningen.

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.