Nadat de Jeugdwet een feit was geworden, besloot ik er niet veel meer over te schrijven. Dat zou een voortdurende variatie worden op het thema: Zie je wel? Hadden we toch gezegd? Daar wordt een mens zuur van. Maar als ik nu mijn gal niet spuug dan word ik bitter.

Het oude zeer lag mij nog zwaar op de maag. De Jeugdwet was aangenomen ondanks een negatief advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, ondanks 96.000 handtekeningen van onder meer 1100 hoogleraren, ondanks verzet van werkelijk elke betrokken organisatie.
Dat politici niet in alles experts zijn, nam ik hen niet kwalijk. Dat ze niet luisteren naar mensen die wél verstand van zaken hebben wel.
Als nu alles wat de politiek deed zo’n succes was… Maar de Tweede Kamer grossiert in parlementaire enquêtes waarvan de conclusie is dat er ten onrechte niet naar experts is geluisterd.
Begin deze week begon mijn maag weer op te spelen. Ik werd misselijk. Ik had het verslag van de commissievergadering VWS van 16 november niet moeten lezen.

Waar halen ze de arrogantie vandaan om experts te blijven negeren? Ze negeren gewoon ook alle negatieve gevolgen van hun beslissingen.
Dus konden we in het verslag van die vergadering lezen: ‘Waardering van ouders en kinderen voor de wijkteams en de hulp. De overgang is rustig geland’, zegt Van der Burg (VVD). ‘Veel gaat goed’, constateert ook Bergkamp (D66). Huh???
• Niet gehoord wat de kinderombudsman zegt? ‘Ik vrees, dat de jeugdhulp binnen afzienbare tijd in een crisis belandt met de omvang van de pgb-crisis.’
• Niet gezien wat voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) Ella Kalsbeek zegt? ‘Huisartsen worden onder druk gezet medische gegevens te geven aan de gemeente.’
• Niet gelezen wat de Nederlandse vereniging van psychiatrie schrijft? ‘We hebben zorgen over de privacy, de herindicatie, het beroepsgeheim, de kwaliteit en de toegankelijkheid.’
• Niet op de hoogte van de brandbrief van de 234 wethouders? ‘De forse bezuinigingen op de jeugdzorg gaan ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit.’
• Niet onder de indruk van de zorgen over de overgang na het 18de jaar, over het verlies van samenhang met de kindergeneeskunde, over dat de gemeente op de stoel van de zorgverlener gaat zitten, over lange wachttijden, over sluitende instellingen, over tweedeling in de zorg, over de gouden tijden voor de bureaucratie?

Naast het zuur en bitters leek er ook iets zoets te zijn. Na 11 (sic!) maanden heeft ook staatssecretaris Van Rijn begrepen, wat iedereen in januari al wist: Het opnemen van je kind bespaart je geen geld. Dus de ouderbijdrage wordt ingetrokken. Hoera, maar er is een adder onder het gras.

Mevrouw Van der Burg(VVD) van de zachte landing heeft een initiatiefnota ingediend om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren, door het invoeren van een meldplicht. Dat voorstel heeft volgens alle experts een averechts effect. De KNMG meldt ontzet te zijn dat VVD en PvdA een verkapte meldplicht willen invoeren. Dat is dus de prijs voor afschaffing van de ouderbijdrage: een meldplicht die het erger maakt voor mishandelde kinderen.

De KNMG is ontzet. Ja, we verkeren in constante ontzetting over het zorgbeleid. Marktwerking, vrije artsenkeuze, privacy, beroepsgeheim, bureaucratie, noem maar op. Maar het blijft bij woorden. Zijn we niet te netjes, te tam?
‘Het Malieveld blijft leeg.’ Een vriend van me suggereerde dat laatst als blogtitel om onze onmacht aan te geven. Laten we zorgen dat hij ongelijk krijgt.
Nette mensen van de Federatie Medisch Specialisten, de KNMG, GGZnederland, NVvP. Enkele suggesties voor vakbondstaal:
– ‘We pikken het niet langer. Geen pgb-drama met de jeugdhulp’
– ‘Meldplicht, die het slechter maakt voor mishandelde kinderen? Over ons lijk’
– ‘Poten af van het beroepsgeheim’
– Actie, actie, harde actie. De zaak gaat plat, we stappen uit elk overleg, we roepen onze leden op tot selectief staken.
Of het helpt, weet ik niet. Maar als het niet werkt, hebben we in elk geval onze tanden laten zien.

Ik hou erover op. Ik raak mijn gal zo wel kwijt, maar nu stijgt mijn bloeddruk. Ik meende dat ik de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeente had geslikt. Maar het blijkt lastig te verteren. Ik krijg er het zuur van, of ik spuw bittere gal.
Oh, nog een laatste oprisping: zachte landing? Ja, in het moeras.

Nawoord: ‘De goeden niet te na gesproken’ sprak een vroegere leraar van mij altijd, nadat hij een tirade tegen de hele klas had gehouden. Dus: Met name de SP heeft zich krachtig verzet tegen de Jeugdwet. In de Eerste Kamer heeft ook GroenLinks tegengestemd.
Gepubliceerd op Medisch Contact op 23 november 2015.

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.