Dat ik geen dwangmatige verzamelaar – een hoarder – ben komt deels door zelfinzicht en deels door een met meer of minder druk uitgevoerd ontmoedigingsbeleid van Dineke, mijn vrouw. Bij veel druk klaag ik steen en been dat dit ontmoedigingsbeleid streng en hardvochtig is. Bij weinig druk gebiedt de eerlijkheid mij na kortere of langere tijd toe te geven dat het zelfinzicht eigenlijk weinig heeft in te brengen. Ik kan geen optie onbenut laten, zie in van alles mogelijkheden, kan altijd alles wel gebruiken en kan het moeilijk over mijn hart verkrijgen iets af te danken. Dit met dingen maar ook met plannen en ondernemingen. Ik heb het geluk, dat e.e.a. net niet in een mate is dat het totaal onproductief wordt, maar dat vraagt wel doorlopend bijsturing.

Deze zucht naar volledigheid van mij komt enorm aan zijn trekken bij Hoofdzaken. ‘Hoofdzaken?’ zul je denken. Ja, Hoofdzaken, een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische gezondheid met als doel kennis en data te combineren en te delen om sneller oplossingen voor patiënten in praktijk te brengen. ZonMw, de hersenstichting en MIND hebben hiertoe het initiatief genomen. Nu al wordt dit ondersteunt door een groot aantal mensen en een groot aantal organisaties. Ik ben natuurlijk pas tevreden als álle mensen en alle organisaties die ermee te maken hebben hiervan op de hoogte zijn en dit steunen. Maar het begin is zonder meer veelbelovend. Zo’n gezamenlijkheid tref je niet vaak aan in de GGZ.
Het is hard nodig. Hoewel er meer aandacht dan ooit gaat naar de psychische problematiek en de situatie in ons land heilig is vergeleken bij veel andere landen, is het nog steeds verre van ideaal. Er is nog veel te doen om te komen tot een beter begrip en een betere behandeling.

Ik ben wat dat betreft wel optimistisch. De kennis over onze hersenen neemt explosief toe. Hiermee wil ik beleving zeker niet volledig reduceren tot de hersenen, maar één ding is zeker. Met gezonde hersenen gaat het beter. Erachter komen wat het functioneren van de hersenen verstoort, hoe dat is te voorkomen en eventueel te herstellen, scheelt enorm veel leed. Ook kosten, maar gezondheidszorg is niet in de eerste plaats gericht op economisch gewin, want dan kunnen we alle zorg aan ouderen beter stopzetten. Maar het is wel mooi meegenomen als het ook kosten scheelt, want de kosten van de zorg dreigen uit de hand te lopen.

Hoofdzaken, 30 september in het bijzijn van koningin Maxima gelanceerd. Geweldig dat zij zo betrokken is bij dit onderwerp. Je gaat er in de toekomst nog meer van horen. Veel meer, alles als het aan mij ligt. Je kunt hier het manifest ondertekenen en je zo aansluiten bij dit initiatief. Doe dat nou maar meteen, want je begrijpt, dat ik pas rust als iedereen meedoet. Mijn obsessie, maar het is ook hard nodig.

gepubliceerd op Arts en auto op 11 oktober 2021

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.