Dit blog kun je ook beluisteren op soundcloud

Weet u het nog? Veel onrust binnen de ggz over het benchmarken met ROM-gegevens. In gewoon Nederlands: instellingen met elkaar vergelijken op basis van door patïent en behandelaar ingevulde vragenlijsten. Begin dit jaar was een rapport van de Algemene Rekenkamer weinig positief over de kans van slagen daarvan.

Dat was het startsein voor een petitie om er nu mee te stoppen, omdat patiënten geen toestemming hebben gegeven en omdat het onwetenschappelijk is. Bijna zevenduizend professionals en patiënten tekenden deze petitie. Op 13 juli is er een kort geding van de stopbenchmarkgroep tegen de Stichting Benchmark GGZ (SBG). ‘Maar’, zult u zeggen, ‘dat is morgen. Dan is het nu toch nog te vroeg om al victorie te kraaien?’ Nou nee, want ondertussen komen de diverse koepelorganisaties met een belangrijke mededeling. Op 25 april hadden we hen een open brief geschreven met de vraag hoe zij nu dachten dat het verder moest.

Gister verscheen op hun website het bericht, dat ze een akkoord hebben bereikt. Let op:

Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.

Ik begrijp dat u nog niet meteen ziet waarom dit mij enthousiast maakt.

Maar wacht. Nu komt het.

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is en leggen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.

Eigenlijk moet er staan: Bestuurders van zorgverleners , patiëntenorganisaties, et cetera, want wijzelf wisten van niks.

Ook was wel aardig geweest als we een reactie op onze open brief hadden gekregen en als er één keer was gesproken met vertegenwoordigers van die zevenduizend professionals en patiënten. Maar een kniesoor die daarop let. Alle begin is moeilijk. Dat geldt kennelijk ook voor het leggen van de regie bij de professional en de patiënt. Maar daar willen wij wel bij helpen hoor.

Er zijn mensen die nog wat argwanend staan tegenover dit nieuwe akkoord. Ze vinden de consequenties niet heel helder en het akkoord hier en daar verrassend veel lijken op oude teksten in een nieuw jasje. Ook dat eind augustus al duidelijkheid wordt verwacht over de manier waarop ROM-gegevens kunnen worden aangeleverd sterkt hen in dat wantrouwen. Eind augustus is over zes weken. In bestuurderstermen is dat een oogwenk.

Ik ga niet mee in dat pessimisme. Ik vind het geweldig nieuws. In de toekomst ligt de regie bij de professional en de patiënt. Het zal dus ondenkbaar worden dat de patiënt niet wordt geïnformeerd of geen toestemming hoeft te geven over het gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden dan de directe behandeling. Het zal ook ondenkbaar worden dat professionals moeten meewerken aan een systeem van kwaliteitsbevordering dat ze absoluut onwetenschappelijk vinden.

Wat de uitslag van het kort geding ook mag worden: dit hebben we alvast binnen. De regie ligt bij de professional en de patiënt. Mijn dag kan niet meer stuk.

Gepubliceerd op Medisch Contact op 12 juli 2017.
Categorieën: ROMBlogs

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.