Dit blog is ook te beluisteren op Spottify

Trouwe lezers herinneren zich nog wel dat ik veel heb geschreven over het regelmatig je behandelresultaat/outcome monitoren (ROM) in de ggz. En dan vooral over de haken en ogen die eraan zitten om die gegevens te beschouwen en te gebruiken als wetenschappelijk betrouwbare meting in plaats van als monitoring. Laat staan dat je instellingen ermee zou kunnen vergelijken (benchmarking).

Na een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer begonnen we een petitie ‘Stop Benchmark met ROM’. Verrassend snel daarna gebeurde dat, omdat de minister aangaf dat er problemen waren met de privacy. Daarna gebeurde er nog van alles, waarmee ik je niet zal vermoeien. De huidige stand van zaken is, dat de stichting Benchmark GGZ is opgegaan in een nieuwe organisatie Alliantie Kwaliteit in de GGZ, AKWA (tja, ik heb het ook niet verzonnen).

Wat het benchmarken betreft houdt AKWA zich heel rustig, maar ik ben er niet gerust op dat die droom is losgelaten. Nu mag je dromen. Het standpunt wat Stop Benchmark altijd heeft gehuldigd is: als kwaliteit van zorg goed is te meten en te vergelijken dan is dat een droom. Maar een slechte, onbetrouwbare meting is erger dan geen meting. Dan is de droom bedrog.

Dat bezwaar werd steeds gepareerd door te spreken van doorontwikkeling. Zonder goed aan te geven hoe men dacht de gesignaleerde problemen op te lossen. Op de website van AKWA valt nu te lezen dat hun taak is te onderzoeken óf ROM Data geschikt zijn. Dat juich ik toe. Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. In dat verband wil ik hen en anderen graag attent maken op de lessen uit het mislukken van de parkinsonregistratie. Allereerst hulde voor deze openheid. Veel mislukkingen worden weggemoffeld of gebagatelliseerd. Zo niet hier. Er wordt duidelijk aangegeven wat er is misgegaan en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Die lessen kunnen wij ook ter harte nemen voor de ROM binnen de ggz. Ze komen voor een niet onbelangrijk deel ook overeen met de bezwaren die we steeds naar voren hebben gebracht.

Een ding wil ik nog extra benoemen. De parkinsonregistratie betrof één duidelijke neurologische aandoening en zelfs daar bleek het al ondoenlijk. De opzet van de benchmark met ROM binnen de ggz was gericht op de complete (!) ggz, dus alle aandoeningen. Dat is vele malen hoger gegrepen, zeker als je bedenkt dat de bruikbaarheid van classificaties voor dit soort doeleinden steeds meer in twijfel wordt getrokken.

Kwaliteit in de complete ggz inzichtelijk maken, wat een mooie droom. Maar wat te mooi is om waar te zijn, is meestal ook niet waar. Laten we in elk geval lering trekken uit de ervaringen van onze collega’s in de neurologie.

.

PS> Nadat ik dit blog had geschreven, hoorde ik dat Akwa heeft besloten alle oude ROM-data te vernietigen omdat ze verkregen zijn zonder toestemming te vragen. Dus zoals wij altijd hebben gezegd: ‘Miljoenen weggegooid!’

Zou er nog iemand zeggen, net als de neurologen: ‘Dit hebben we niet goed gedaan’?

Gepubliceerd op Medisch contact op 12 augustus 2019
Categorieën: ROMBlogs

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.