Dit blog kan ook beluisterd worden op soundcloud 

Aan de nieuwe minister van VWS,

Uw handen moeten wel jeuken om orde op zaken te stellen binnen de jeugd-ggz.

Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten in de krant dat het daarmee helemaal de verkeerde kant uitgaat. Gemeentes waar het geld nu al op is. Gemeentes die veel meer moeten uitgeven dan begroot. Instellingen die zich terugtrekken uit de jeugdhulp, omdat met de vergoeding die ze krijgen het niet mogelijk is op een verantwoordelijke manier zorg te bieden. Kinderen die maanden moeten wachten op de juiste hulp.

De bedoeling van de transitie naar de gemeentes was dat er een transformatie zou plaatsvinden, maar wat er gebeurt lijkt meer op desintegratie.

De jeugdwet is nog geen drie jaar oud en alle ellende die we hebben voorspeld komt meer dan uit. Dit zijn echt geen kinderziektes die erbij horen. Dit lijkt meer op een afstotingsproces. Gezondheidszorg voor kinderen met psychische aandoeningen hoort nou eenmaal niet bij de gemeentes. Er is geen land ter wereld waar ze het zo hebben ingericht. We hebben dat destijds allemaal uit-en-te-na uitgelegd, maar er werd niet naar ons geluisterd. En nu krijgen we meer gelijk dan ons lief is. We hopen van harte dat u wel zult luisteren.

Dit komt zo niet goed. Er moet echt worden ingegrepen. Anders wordt het volgend jaar nog erger. Dan mag elke gemeente zijn eigen manier van vergoeding invoeren. Bovendien vallen samenwerkingsverbanden tussen gemeentes op veel plaatsen uit elkaar. Het is ieder voor zich. Dus wij zitten straks met 388 systemen. De bureaucratie is nu al extreem en zal dan onbeheersbaar worden. Uw voorgangster lijkt ook niet zo gelukkig met de ontwikkelingen. Op het door Medisch Contact georganiseerde ontbijt na Prinsjesdag gaf ze echter aan, dat we niet naar een nieuw stelsel moeten streven, maar moeten proberen er het beste van te maken. Dat doen we echter al, maar dat is niet voldoende. De kinderpsychiaters hebben kort geleden nog de noodklok geluid. Er moet meer landelijke regie komen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft daarna aangegeven dat hij zich niet in het negatieve beeld herkende. Nu herkent die man een probleem nog niet als het een volstrekte puinhoop is, dus dat zegt weinig. Hij geeft ook aan dat er genoeg geld in de ggz wordt gestoken. Maar het gaat niet in de eerste plaats om geld. Het gaat om het gedrocht van een gedecentraliseerd stelsel, dat hij met stoom en kokend water door de Eerste en de Tweede Kamer heeft geperst. Daar valt echt niet mee te werken, hoe hard we ook proberen er het beste van te maken.

Er is door uw voorgangers een grote fout gemaakt ondanks alle waarschuwingen van iedereen om dit niet te doen. Onze hoop is nu gevestigd op u. Grijp alsjeblieft in anders is er straks geen jeugd-ggz meer over om nog te redden.

Dit gaat echt niet vanzelf over.

Gepubliceerd op Medisch Contact op 4 oktober 2017.

Menno Oosterhoff

Psychiater, spreker en schrijver van het boek Vals Alarm.