IMG - JeugdGGZ

Het grote falen

Dit blog is ook te beluisteren op soundcloud De ouders van een doodziek meisje, Emma, hebben ten einde raad de publiciteit gezocht omdat hun dochter maanden moet wachten voor ze terecht kan op de juiste plek. Het is een klinische gespecialiseerde behandelplek en dat is een relatief dure vorm van Lees meer…

IMG - JeugdGGZ

Berouw

Dit blog kan ook beluisterd worden op soundcloud Berouw komt altijd na de zonde. Daar kan ik mee leven. Als iemand al voor de zonde berouw heeft, dan zal hij die zonde meestal wel achterwege laten. Nee, berouw is betreuren dat je iets gedaan hebt, waarvan je pas achteraf inziet Lees meer…

IMG - JeugdGGZ

Boos

Dit blog is ook te beluisteren op soundcloud In het hoofdredactioneel geeft collega Hans van Santen aan onthutst te zijn over de gang van zaken rond de jeugd-ggz. Dat ben ik niet. Eerder wel. Bij de behandeling van de Jeugdwet, toen ik merkte dat er zo weinig geluisterd werd naar Lees meer…

IMG - JeugdGGZ

Sorry, de jeugd-ggz is op

Dit bog is ook te beluisteren op soundcloud Onlangs was er een bijeenkomst van de afdeling kinderpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waar ook secretaris-generaal VWS Erik Gerritsen sprak. Gerritsen was destijds als bestuursvoorzitter van jeugdzorg Amsterdam een warm voorstander van de overheveling van de totale jeugdhulp naar de Lees meer…

IMG - JeugdGGZ

Code loos

Dit blog is ook te beluisteren op soundcloud ‘Het is spoed’, had mijn secretaresse gezegd. ‘Meer weet ik niet; ga er maar snel heen.’ Zij is nogal praktisch ingesteld. Wij werken samen op een afdeling voor specialistische jeugdhulp in Groningen. Vroeger heette dat geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. ‘Ja kom nou, Lees meer…

IMG - JeugdGGZ

Mensen met een waakvlam

Die overheveling van alle jeugdhulp, inclusief de volledige geestelijke gezondheidszorg, naar de gemeente was natuurlijk alleen een middel. Het grote doel was de transformatie. Het omvormen van een versnipperd stelsel tot een samenhangend geheel, ontdaan van al die overbodige medicalisering. Gewoon mensen in de wijken weer ‘in hun eigen kracht Lees meer…